Belka
Wtorek, 18 Czerwca 2019   imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Uwaga Użytkownicy Wieczyści - komunikat

Data publikacji: 2018-12-31, Data modyfikacji: 2019-01-01
A A AWydrukDrukuj  
 
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI   NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW   W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ). Zgodnie z przepisami w/w ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów, zatem przekształcenie następuje z mocy samego prawa. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowa należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub których mowa wyżej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innym obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.   Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie   Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które jednocześnie stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Burmistrz Miasta wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zaświadczenie może być wydane również na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w kwocie 50 zł.   Opłaty za przekształcenie   Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu wnosi opłatę na rzecz Gminy Miasto Zambrów. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. W terminie do dnia 31 marca 2020 roku należy również uiścić opłatę za 2020 rok. Pozostałe opłaty wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu. Informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo zawiera się w zaświadczeniu. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ). Waloryzacji opłaty właściwy organ dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściwy organ zawiadamia właściciela nieruchomości, doręczając informację na piśmie. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.   Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia   Za przekształcenie opłaty nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego lub użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.   Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 211 tel. (086) 271-22-10 w. 32.  

Pełna treść wiadomości na: zambrow.pl/?p=8547
UM Zambrów, Źródło artykułu: zambrow.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  zambrowski

  Powiat zambrowski - - powiat z siedzibą w Zambrowie w województwie podlaskim. Znajdziemy w nim gminy Zambrów (gmina miejska), Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów (gmina wiejska). Powiat zambrowski został reaktywowany na skutek reformy administracyjnej z 1999 roku.

  Na ziemie powiatu dostaniemy się drogami krajowymi nr 8, 63 oraz 66, a także wojewódzką 679.

  Dominującą atrakcją turystyczną są tutaj rezerwaty przyrody: leśne - Dębowe Góry i Grabówka i torfowiskowe - Wizna I i Wizna II. Powiat ma do zaoferowania także wiele zabytkowych obiektów o charakterze historycznym. Występują tu stanowiska archeologiczne. Reprezentują one szeroki przekrój czasowy: od epoki kamienia po okres nowożytny. Powiat jest stosunkowo niewielki, ale skrywa na swoim terenie piękne zakątki. Zapraszamy do ich odnajdywania.

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola