Belka
Piątek, 14 Grudnia 2018   imieniny: Alfred, Izydor
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Data publikacji: 2018-12-05, Data modyfikacji: 2018-12-06
A A AWydrukDrukuj  
 
Zambrów,  05.12.2018 r.   Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zambrów   Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Zambrów,   ul. Fabryczna 3,   18-300 Zambrów Stanowisko: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.   Wymagania niezbędne wobec kandydata: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w pracy   minimum 3 lata lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej, o charakterze zgodnym  z zakresem zadań wykonywanych na oferowanym stanowisku, określonych w pkt. V.1. kandydat nie może być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.   Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, architektura, instalacje elektryczne, sanitarne, melioracyjne, telekomunikacyjne, staż pracy w administracji samorządowej lub wykształcenie o kierunku administracja, znajomość ustaw: Prawo budowlane,  Prawo Zamówień Publicznych, o drogach publicznych,  o samorządzie gminnym,    kodeks  postępowania administracyjnego, doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego określonych w Regulaminie Organizacyjnym, w tym: prowadzenie spraw związanych  z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji miejskich, udzielanie zamówień publicznych z zakresu pracy wydziału, prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg miejskich wraz z drogową infrastrukturą techniczną, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego, w tym środków z Unii Europejskiej, programów rządowych i wojewódzkich, realizacja prowadzonych projektów i ich rozliczanie. Wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonego przez Burmistrza upoważnienia. Zapewnienie zgodnej z prawem, kompetentnej i sprawnej obsługi klientów urzędu. Współdziałanie z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta w celu właściwego wykonywania zadań Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz oraz bieżących informacji z zakresu działania Wydziału.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku: kierowanie zespołem, zarządzanie pracą wydziału, podejmowanie decyzji, praca siedząca, praca przy monitorze ekranowym.   VII.   Wymagane dokumenty. Należy złożyć: życiorys (CV) wraz z kontaktowym numerem telefonu *), list motywacyjny, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z   Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)   2016/679    z    dnia  27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego dyrektywy  95/46/WE  ( 4.5.2016L.119  Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  PL ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów, dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do otrzymania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zambrów, pokój 222). Dokumenty wymienione w pkt 1–5 muszą być opatrzone czytelnym podpisem  kandydata.   Dokumenty wymienione w pkt  6 muszą być przez kandydata  potwierdzone za zgodność z oryginałem.   VIII.   Termin i miejsce składania dokumentów. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:  Urząd  Miasta  Zambrów,  ul. Fabryczna  3,  18-300   Zambrów    lub   składać   w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów,  pokój 225  w terminie  do 17 grudnia  2018r.  do godz.  15.30  w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Nabór na stanowisko kierownicze”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Zambrów. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.    ……………………………………………………………………….     *)  Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z  kandydatem.  Do pobrania: Kwestionariusz osobowy  

Pełna treść wiadomości na: zambrow.pl/?p=8422
UM Zambrów, Źródło artykułu: zambrow.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  zambrowski

  Powiat zambrowski - - powiat z siedzibą w Zambrowie w województwie podlaskim. Znajdziemy w nim gminy Zambrów (gmina miejska), Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów (gmina wiejska). Powiat zambrowski został reaktywowany na skutek reformy administracyjnej z 1999 roku.

  Na ziemie powiatu dostaniemy się drogami krajowymi nr 8, 63 oraz 66, a także wojewódzką 679.

  Dominującą atrakcją turystyczną są tutaj rezerwaty przyrody: leśne - Dębowe Góry i Grabówka i torfowiskowe - Wizna I i Wizna II. Powiat ma do zaoferowania także wiele zabytkowych obiektów o charakterze historycznym. Występują tu stanowiska archeologiczne. Reprezentują one szeroki przekrój czasowy: od epoki kamienia po okres nowożytny. Powiat jest stosunkowo niewielki, ale skrywa na swoim terenie piękne zakątki. Zapraszamy do ich odnajdywania.

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola