Belka
Czwartek, 17 Stycznia 2019   imieniny: Marian, Jan, Antoni
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

Data publikacji: 2018-11-07, Data modyfikacji: 2018-11-10
A A AWydrukDrukuj  
 
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza  ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów:   Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 1,3741 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2740/5 o pow. 1,2152 ha i nr 1947/8 o pow. 0,1589 ha położona w Zambrowie przy ul. Produkcyjnej.  Nieruchomość ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00017414/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późń. zm. ) upłynął w dniu 5 listopada 2018 roku. Przetarg zostaje ograniczony do podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z wymogami wynikającymi z Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa – Tereny inwestycyjne. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 677.869,00 zł ( słownie : sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 ). Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 70.000,00 zł ( słownie : siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 11 stycznia 2019 roku. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Produkcyjnej oznaczonej działkami nr 2740/5 i nr 1947/8 ” w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 14 stycznia 2019 roku do godz. 1500. Wraz ze składaną ofertą w oddzielnej kopercie zaopatrzonej napisem „oświadczenie” należy dołączyć oświadczenie wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP, które kwalifikuje do przystąpienia do przetargu. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Wpłacone wadium podlega : zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej, zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Dodatkowe warunki przetargu, wzór oferty oraz druk oświadczenia wymaganego do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MSP dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów zambrow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl lub w pokoju nr 211 tut. Urzędu. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ). Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie ( 086) 271- 22-10 w. 32. Do pobrania: Dodatkowe warunki przetargu Oświadczenie MŚP Wzór oferty

Pełna treść wiadomości na: zambrow.pl/?p=8120
UM Zambrów, Źródło artykułu: zambrow.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  zambrowski

  Powiat zambrowski - - powiat z siedzibą w Zambrowie w województwie podlaskim. Znajdziemy w nim gminy Zambrów (gmina miejska), Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów (gmina wiejska). Powiat zambrowski został reaktywowany na skutek reformy administracyjnej z 1999 roku.

  Na ziemie powiatu dostaniemy się drogami krajowymi nr 8, 63 oraz 66, a także wojewódzką 679.

  Dominującą atrakcją turystyczną są tutaj rezerwaty przyrody: leśne - Dębowe Góry i Grabówka i torfowiskowe - Wizna I i Wizna II. Powiat ma do zaoferowania także wiele zabytkowych obiektów o charakterze historycznym. Występują tu stanowiska archeologiczne. Reprezentują one szeroki przekrój czasowy: od epoki kamienia po okres nowożytny. Powiat jest stosunkowo niewielki, ale skrywa na swoim terenie piękne zakątki. Zapraszamy do ich odnajdywania.

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola